Nasza oferta

Nasza kompleksowa oferta obejmuje usługi oraz produkty informatyczne, usprawniające procesy back-office, związane przede wszystkim z szeroko rozumianym zarządzaniem dokumentami oraz obiegiem informacji.

Oto wybrane pozycje z naszej oferty:
  • Digitalizacja – usługa związana z uzyskiwaniem wysokiej jakości, prawidłowo zaindeksowanych obiektów, będących obrazami dokumentów papierowych więcej

  • Archiwum e-dokumentów - oferowana usługa wydajnego i bezpiecznego repozytorium elektronicznego pozwala na przechowywanie dokumentów o dowolnym formacie danych więcej

  • Wprowadzanie danych (tzw. data entry) – polega na odczytywaniu z dokumentów zdefiniowanych wcześniej danych, ich walidacji oraz wprowadzaniu do wytypowanych systemów informatycznych po stronie Klienta więcej

  • Obsługa korespondencji - kompleksowa usługa kancelaryjna w obszarze masowej korespondencji przychodzącej więcej

  • Archiwizacja tradycyjna - usługi w obszarze tradycyjnej archiwizacji dokumentów więcej

  • Konsulting - profesjonalne audyty procesów obiegu informacji w przedsiębiorstwie więcej

  • Help Desk - organizacja i prowadzenie obsługi zgłoszeń interwencyjnych więcej

  • Castore - system informatyczny wspomagający elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie więcej
Każdorazowo w fazie projektowania nowej usługi dbamy o bezpieczeństwo oraz możliwie najwyższą efektywność takiego przedsięwzięcia. Istotny element projektu stanowi także strona kosztowa usługi. Dobór odpowiednich metod oraz narzędzi jej realizacji gwarantują osiągnięcie optymalnego poziomu kosztów współpracy, przy jednoczesnym zachowaniu uzgodnionych z Partnerami standardów obsługi.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych propozycji.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, dotyczące oferty SkanMax.

O nas

SkanMax jest dostawcą nowoczesnych oraz kompleksowych rozwiązań, których celem jest wspieranie naszych Partnerów w wybranych obszarach back-office.

Nasza działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług oraz wdrażanie systemów informatycznych, które usprawniają przebieg procesów zarządzania dokumentami oraz obiegu informacji w przedsiębiorstwie. Kładziemy szczególny nacisk na tworzenie elastycznych i dopasowanych do potrzeb naszych Klientów rozwiązań. Często mają one charakter współpracy w układzie outsourcingowym, który to model niesie ze sobą liczne korzyści natury organizacyjnej, jak i finansowej.

SkanMax dysponuje doświadczeniem, wiedzą oraz niezbędną infrastrukturą, które pozwalają na projektowanie i świadczenie szerokiego wachlarza usług wsparcia. Oferowane przez SkanMax rozwiązania funkcjonują w firmach reprezentujących sektory ubezpieczeniowy, bankowy, FMCG, medyczny oraz przemysł.


SkanMax to ambitna firma, która nie boi się wyzwań. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie otwartych i trwałych relacji partnerskich z Klientami, u podstaw których leży profesjonalna i kompleksowa pomoc naszym Partnerom w wybranych obszarach back-office. Taki model działania pozwala im w większym stopniu skupić się na realizowaniu celów, bezpośrednio związanych z ich podstawową aktywnością rynkową.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

SkanMax Michał Kałuża, ul. Fabryczna 11, 40-611 Katowice, tel. +48 512 874 958